Fudokan karate Brno
Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno

Zkouškové řády v .pdf | 9. kyu | 8. kyu | 7. kyu | 6. kyu | 5. kyu | 4. kyu | 3. kyu | 2. kyu | 1. kyu

9kyu 9 KYU BÍLÉ OBI 9kyu

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Oi-Tsuki, Mawate
 2. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai, Mawate
 3. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Mawate
 4. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Soto-Uke, Mawate
 5. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri

KATA

 • Taikyoku Shodan

Netolerujeme

 • Mawate v Kihon IDO
 • Správný sled technik v Taikyoku Shodan
 • Viditelný nápřah na Mae geri

Tolerujeme

 • Mae geri (občas zvednutá pata, není skvíz apod.)

Fyzická příprava

 • 5x dřep
 • 5x sed leh

Gymnastická příprava

 • 10 sekund stoj spojný a hluboký předklon (prsty rukou na zem)
 • 10 sekund sed roznožný a lokty v předklonu na zem

8kyu 8 KYU ŽLUTÉ OBI 8kyu

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan-Oi-Tsuki, Mawate
 2. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gedan-Barai, Mawate
 3. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Mawate
 4. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uchi-Uke, Mawate
 5. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Mawate
 6. 5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, Mawate
 7. 5x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Keage
 8. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gyaku cuki, Mawate
 9. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae geri, Mawate

KATA

 1. Heian Shodan
 2. Taikyoku Nidan

GOHON - KUMITE

 • Útok 5x Jodan-Oi-Tsuki, obrana Age-Uke, po páté technice protiútok
 • Útok 5x Chudan-Oi-Tsuki, obrana Soto-Uke, po páté technice protiútok

Netolerujeme

 • Vše co je v 9. kyu
 • Zenkutsu dachi (stabilita v postoji a správné postavení předního i zadního kolena)
 • Mae geri (kolíbka a skíz = stažení kopající hohy, správná úderová plocha = koshi a směr)
 • Bojovnost, zvláště při Kumite
 • Viditelný rozdíl mezi postoji Zenkutsu dachi a Kokotsu dachi
 • Joko geri keage (správný nápřah = koleno co nejvýš, připravená úderová plocha = sokuto)
 • Při kumite cvičenec nesmí plést techniky a pásma útoku)
 • Při kumite obránce reaguje až na útočníka
 • Obecně – kiai současně s technikou

Tolerujeme

 • Joko geri kaege v Kiba dachi (dráha kopu, deformace postoje KD)
 • Kokotsu dachi a shuto uke
 • Vzdálenost při Kumite

Fyzická příprava

 • 10x dřep
 • 10x sed leh
 • 5x klik

Gymnastická příprava

 • 10 sekund stoj spojný a hluboký předklon (prsty rukou na zem)
 • 10 sekund sed roznožný a lokty v předklonu na zem

7kyu 7 KYU ORANŽOVÉ OBI 7kyu

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan-Oi-Tsuki
 2. 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Gedan-Barai, Gyaku-Tsuki
 3. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Age-Uke, Gyaku-Tsuki
 4. 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Gyaku-Tsuki
 5. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, Gyaku-Tsuki
 6. 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke
 7. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Jodan-Mae-Geri
 8. 3x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
 9. 3x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany
 10. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Morote uke, Mawate
 11. 5x Kokotsu-Dachi vpřed s Haiwan uke, Mawate

KATA

 • Heian Nidan
 • Taikyoku Sandan

KATA BUNKAI

 • Jedna vybraná aplikace (zvolí si sám cvičenec) z kata Heian Shodan. Cvičenec si vybere sám partnera pro aplikaci.

SANBON-KUMITE

 • Tori Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri,
 • Uke Age-Uke, Soto-Uke, Gedan-Barai, protiútok Gyaku-Tsuki

Netolerujeme

 • Vše co je v 9. a 8. kyu
 • Správné kime (s tím souvisí správné dýchání)
 • Rotace boků
 • Správná pozice boků v kime (zavřené = shomen, otevřené = hanmi, otevřené na druhou stranu = gyaku hanmi)
 • Přemístění (přesun) v postoji – Zenkutsu dachi, Kokotsu dachi, Kiba dachi
 • Joko geri keage
 • Techniky (útoky, kryty a kopy) na osu těla
 • Při kumite Todome waza (správný postoj, vzdálenost, cíl, kime)
 • Viditelný rozdíl mezi kopy Joko geri keage a Joko geri kekomi

Tolerujeme

 • Joko geri kekomi v Kiba dachi
 • V kata Heian Nidan cesta zpět (pozice boků gyaku hanmi)

Fyzická příprava

 • 15x dřep
 • 15x sed leh
 • 10x klik

Gymnastická příprava

 • 10 sekund stoj spojný a hluboký předklon (prsty rukou na zem)
 • 10 sekund sed roznožný a lokty v předklonu na zem

6kyu 6 KYU ZELENÉ OBI 6kyu

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Chudan- Gyaku –Tsuki, Mawate
 2. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sanbon–Tsuki, Mawate
 3. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uraken-Uchi
 4. 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Kizami-Tsuki
 5. 5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite
 6. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri
 7. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ren-Geri (Mae-Geri-Chudan stáhnou zpět, vpřed Mae-Geri-Jodan)
 8. 3x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
 9. 3x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany
 10. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri
 11. 5x Zenkutsu dachi vpřed s Mikacuki geri, Mawate

KATA

 • Heian Sandan

KATA BUNKAI

 • Jedna vybraná aplikace (zvolí si sám cvičenec) z kata Heian Shodan a Heian Nidan. Cvičenec si vybere sám partnera pro aplikaci.

KIHON-IPPON-KUMITE

 • Tori vpravo a vlevo Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri
 • Uke Age-Uke, Uči-Uke, Gedan-Barai, libovolný protiútok

Netolerujeme

 • Vše co je v 9., 8. a 7. kyu
 • Stabilita v každém postoji a technice
 • Při kopech správná dráha kopu i pásma kopu
 • Princip vibrace (alespoň v náznaku)
 • Žádný parazitní pohyb v technikách
 • Postoje – naprosto bezchybně (forma i přesuny)

Tolerujeme

 • Princip vibrace
 • Mawashi geri
 • Při technice v Zenkutsu dachi s Uraken uchi – velké otevření boků a deformace postoje
 • Při kumite mírná tolerance protiútoku = Nige

Fyzická příprava

 • 20x dřep
 • 20x sed leh
 • 15x klik

Gymnastická příprava

 • 10 sekund stoj spojný a hluboký předklon (prsty rukou na zem)
 • 10 sekund sed roznožný a lokty v předklonu na zem

5kyu 5 KYU MODRÉ OBI 5kyu

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sanbon–Tsuki, Mawate
 2. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uraken-Uchi, Gyaku –Tsuki
 3. 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Age-Uke, Gedan-Barai, Gyaku –Tsuki
 4. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Uchi-Uke, Kizami-Tsuki, Gyaku –Tsuki
 5. 5x Zenkutsu-Dachi zpět se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi
 6. 5x Kokutsu-Dachi vpřed se Shuto-Uke, Kizami-Mae-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite
 7. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mae-Geri-Ren-Geri (Kizami-Geri-Chudan, vpřed Mae-Geri-Keage-Jodan)
 8. 3x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
 9. 3x Kiba-Dachi (Kamae) vpřed s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany
 10. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri

KATA

 • Heian Yondan

KATA BUNKAI

 • Jedna vybraná aplikace (zvolí si sám cvičenec) z kata Heian Shodan, Heian Nidan a Heian Sandan. Cvičenec si vybere sám partnera pro aplikaci.

KIHON-IPPON-KUMITE

 • Tori vpravo a vlevo Jodan-Oi-Tsuki, Chudan-Oi-Tsuki, Chudan-Mae-Geri, Yoko-Geri-Kekomi
 • Uke libovolná obrana a protiútok

Netolerujeme

 • Vše co je v 9., 8., 7. a 6. kyu
 • Správné principy vibrace, rotace.
 • Správná pozice boků v kime (zavřené = shomen, otevřené = hanmi, otevřené na druhou stranu = gyaku hanmi)
 • Načasování technik – technika musí být provedena s došlapem
 • Při kumite se nesmí vyskytovat Nige

Tolerujeme

 • Kizami kopy

Fyzická příprava

 • 20x dřep
 • 20x sed leh
 • 20x klik

Gymnastická příprava

 • 10 sekund stoj spojný a hluboký předklon (prsty rukou na zem)
 • 10 sekund sed roznožný a lokty v předklonu na zem

 

5kyu 4 KYU MODRÉ OBI 5kyu

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Sanbon–Tsuki
 2. 5x Zenkutsu-Dachi zpět s Gedan-Barai, Gyaku –Uchi-Uke, Kizami-Tsuki
 3. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi, Uraken-Uchi
 4. 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami- Yoko-Geri-Kekomi, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku –Tsuki
 5. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Oi-Tsuki
 6. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mawashi- Geri, Gyaku –Tsuki
 7. 3x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Keage, na obě strany
 8. 3x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi, na obě strany
 9. 4x Zenkutsu-Dachi (Kamae) na místě Mae-Geri, vpřed Yoko-Geri-Keage stejnou nohou bez došlapu na zem
 10. 4x Zenkutsu-Dachi (Kamae) na místě Mae-Geri, vpřed Mawashi- Geri stejnou nohou bez došlapu na zem

KATA

KATA BUNKAI

 • Jedna vybraná aplikace (zvolí si sám cvičenec) z kata Heian Nidan, Heian Sandan a Heian Yondan. Cvičenec si vybere sám partnera pro aplikaci.

SANBON KUMITE

Fyzická příprava

 • 20x dřep
 • 20x sed leh
 • 20x klik
 • 5x angličák

Gymnastická příprava

 • 10 sekund stoj spojný a hluboký předklon (prsty rukou na zem)
 • 10 sekund sed roznožný a lokty v předklonu na zem

 

5kyu 3 KYU HNĚDÉ OBI 5kyu

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Gyaku-Sanbon–Uke
 2. 5x Kokutsu-Dachi zpět s Uchi-Uke, Gyaku- Tsuki, Age-Uke
 3. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-Dachi s Yoko-Empi, překrok do Zenkutsu-Dachi s Uraken-Uchi, Gyaku- Tsuki
 4. 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami- Mae-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku–Shuto-Uchi
 5. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Age-Uke, Gyaku –Tsuki, Gedan-Barai
 6. 3x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, obrat, vpřed do Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi
 7. 3x Zenkutsu-Dachi (Kamae) s Mawashi- Geri-Ren-Geri (Kizami-Mawashi- Geri-Chudan, vpřed Mawashi- Geri-Jodan)
 8. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae)vpřed s Ushiro-Geri
 9. Silové cvičení Zenkutsu-Dachi (Kamae) s Gyaku-Tsuki
 10. Jiyu-Kamae, bojová kombinace dle zkušebního komisaře

KATA

KATA BUNKAI

 • Jedna vybraná aplikace (zvolí si sám cvičenec) z kata Heian Sandan, Heian Yondan a Heian Godan. Cvičenec si vybere sám partnera pro aplikaci.

JIYU-IPPON KUMITE

Fyzická příprava

 • 20x dřep
 • 20x sed leh
 • 20x klik
 • 10x angličák

Gymnastická příprava

 • 10 sekund stoj spojný a hluboký předklon (prsty rukou na zem)
 • 10 sekund sed roznožný a lokty v předklonu na zem

 

5kyu 2 KYU HNĚDÉ OBI 5kyu

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Sanbon-Tsuki
 2. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Jodan-Oi-Tsuki, Gyaku-Mae-Empi, Tate-Empi, překrok do Kiba-dachi s Yoko-Empi
 3. 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, Kizami-Mawashi-Geri, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Haito-Uchi
 4. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed se Soto-Uke, překrok do Kiba-dachi s Uraken-Uchi, překrok do Zenkutsu-Dachi se Shuto-Uchi, Gyaku-Tsuki
 5. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Mawashi-Geri, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Yoko-Geri-Kekomi, Uraken-Uchi, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Oi-Tsuki
 6. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) vpřed s Ushiro-Geri, Gyaku-Tsuki
 7. 5x Kiba-Dachi s Yoko-Geri-Keage, Yoko-Geri-Kekomi stejnou nohou bez došlapu na zem
 8. Cvičení stability Zenkutsu-Dachi (Kamae) Mae-Geri vpřed, Ushiro-Geri zpět stejnou nohou bez došlapu na zem
 9. Silové cvičení Zenkutsu-Dachi (Kamae) Kizami-Tsuki
 10. Jiyu-Kamae, dvě různé bojové kombinace dle zkušebního komisaře

KATA

KATA BUNKAI

 • Jedna vybraná aplikace (zvolí si sám cvičenec) z kata Heian Yondan, Heian Godan a Tekki Shodan. Cvičenec si vybere sám partnera pro aplikaci.

JIYU-IPPON KUMITE

JIYU KUMITE

Fyzická příprava

 • 20x dřep
 • 20x sed leh
 • 20x klik
 • 15x angličák

Gymnastická příprava

 • 10 sekund stoj spojný a hluboký předklon (prsty rukou na zem)
 • 10 sekund sed roznožný a lokty v předklonu na zem

 

5kyu 1 KYU HNĚDÉ OBI 5kyu

KIHON

 1. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Gyaku-Sanbon-Tsuki
 2. 5x Zenkutsu-Dachi (Kamae) Kizami-Mae-Geri-Chudan, zpět do Zenkutsu-Dachi se Sanbon-tsuki
 3. 5x Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Mae-Geri, Gyaku-Tsuki
 4. 5x Kokutsu-Dachi zpět se Shuto-Uke, překrok do Zenkutsu-Dachi s Gyaku-Nukite, překrok do Kokutsu-Dachi se Shuto-Uke
 5. 5x Kiba-Dachi (Kamae) s Yoko-Geri-Keage, Yoko-Geri-Kekomi stejnou nohou bez došlapu na zem, vpřed do Kiba-Dachi (Kamae) s Mawashi-Geri
 6. 5x Zenkutsu-Dachi vpřed s Mae-Geri, Mawashi-Geri stejnou nohou, vpřed do Zenkutsu-Dachi s Ushiro-Geri, Uraken-Uchi
 7. 5x Shiho-Zenkutsu-Dachi, Tate-Shuto-Uke, Gyaku-Tsuki
 8. Cvičení stability Zenkutsu-Dachi (Kamae) Mae-Geri, Yoko-Geri-Keage, Mawashi-Geri stejnou nohou bez došlapu na zem
 9. Silové cvičení Fudo-Dachi (Kamae), do Zenkutsu-Dachi Gyaku-Tsuki
 10. Jiyu-Kamae, tři různé bojové kombinace dle zkušebního komisaře

KATA

KATA BUNKAI

 • Jedna vybraná aplikace (zvolí si sám cvičenec) z kata Heian Godan, Tekki Shodan a své Tokui kata. Cvičenec si vybere sám partnera pro aplikaci.

JIYU IPPON KUMITE

JIYU KUMITE

Fyzická příprava

 • 20x dřep
 • 20x sed leh
 • 20x klik
 • 20x angličák

Gymnastická příprava

 • 10 sekund stoj spojný a hluboký předklon (prsty rukou na zem)
 • 10 sekund sed roznožný a lokty v předklonu na zem

 

 
Kde cvičíme / kontakty na trenéry

Tělocvična:
ZŠ Otevřená
Brno - Žebětín
mob.: 777 675 262

Kontakty na hlavní trenéry:
Mgr. Martin Staníček (4 DAN): 777 675 262
Mgr. Václav Cetl (4 DAN): 732 757 236 Své dotazy zasílejte na e-mailovou adresu info@ospprtk.cz