Fudokan karate Brno
Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno

OBČANSKÝ SPOLEK PRO PODPORU ROZVOJE TRADIČNÍHO KARATE

Činnost OSPPRTK je finančně podporována statutárním městem Brnem.

Dle platné legislativy přešlo občanské sdružení OSPPRTK dne 1. 1. 2014 na spolek OSPPRTK. Dne 23. 4. 2015 odhlasovala Valná hromada spolku na své schůzi nové stanovy spolku. Dne 27. 5. 2015 byly změny zapsány do spolkového rejstříku (viz Úplný výpis ze spolkového rejstříku).

Spolek je dobrovolná, nezávislá, nestátní nezisková organizace, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Původní Občanské sdružení OSPPRTK bylo založeno 27.9.2000 a na ministerstvu vnitra bylo zaregistrováno 6.10.2000, následně legislativní úpravou přeslo OSPPRTK dne 1. 1. 2014 na spolek OSPPRK. Cílem spolku je podporovat činnost vedoucí k rozvoji sportovního odvětví tradičního karate, zejména pak sportovní aktivitu dětí a mládeže věnujících se tomuto sportu. Podporovat aktivity vedoucí k rozšíření členské základny, trenérského a technického  zázemí oddílů tradičního karate. Získávat finanční podporu, žádat o dotace a granty, které by sloužily k zajištění podmínek pro sportovní přípravu, organizaci soutěží a účasti sportovců na nich. Podporovat prevenci sociálně patologických jevů mládeže formou cílené sportovní přípravy.

Spolek OSPPRTK úzce spolupracuje s oddíly tradičního karate (s mateřským oddílem Fudokan karate Brno i oddílem Karate Bystrc). Spolupráce se zakládá na pořádání a organizaci soustředění, seminářů a závodů. Dále se spolek společně s oddíly snaží o organizovanou náplň volného času dětí, mládeže i dospělých.Kde cvičíme / kontakty na trenéry

Tělocvična:
ZŠ Otevřená
Brno - Žebětín
mob.: 777 675 262

Kontakty na hlavní trenéry:
Mgr. Martin Staníček (4 DAN): 777 675 262
Mgr. Václav Cetl (4 DAN): 732 757 236 Své dotazy zasílejte na e-mailovou adresu info@ospprtk.cz