Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno

Soutěžní disciplíny tradičního karate

Kata

Kata je kombinací krytů, protiúderů a pohybů, které představují obranu proti několika soupeřům v předem přesně stanovené posloupnosti. Všechna kata však začínají krytem, aby byl zdůrazněn výhradně sebeobranný aspekt karate. Každá technika obsažená v kata, každý postoj a pohyb mají svůj přesný význam a smysl. Správným tréninkem kata dochází také ke zlepšení reflexů, rozvoji rychlosti a celkovému posílení fyzické a duševní kondice cvičence. Součástí nácviku je také synchronizovaná, týmová kata. Družstvo tvoří tři cvičenci, kteří cvičí v naprosté jednotě, stejném rytmu a dynamice. Tato soutěžní disciplína se dělí na dvě části. Nejdříve družstvo zacvičí kata, dále pak musí předvést i připravené aplikace zvolené kata jako demonstraci jednoho karateky proti dvěma útočníkům. Obě části jsou bodovány zvlášť a k výsledku se sčítají.

Kumite

Kumite je boj mezi dvěma soupeři, který zahrnuje použití technik získaných v předchozím tréninku. Soutěž kumite má být vedena s důrazem na mentální stránku a smyslem pro fair play s plným vědomím nutnosti respektovat technické zkušenosti, osobnost a dispozice soupeře. Této vyspělosti je dosaženo tréninkem koncentrace za maximálního duševního a fyzického úsilí. Cílem je vytvoření vzájemného respektu mezi soupeři.

Fukugo

Fukugo je soutěžní disciplína, které se účastní nejvyspělejší závodníci, neboť je zde nezbytně nutné ovládat kata i kumite. Závodníci se mezi sebou střídavě utkávají v kumite a katě Kitei, která v sobě zahrnuje různé základy a styly tradičního karate. Fukugo je tedy absolutní disciplínou tradičního karate.

Enbu

Enbu je část tradičního karate, která je důrazně spojena se sebeobranou. Soutěží se ve dvojicích, které může tvořit muž a žena nebo dva muži. Zápasící dvojice předvádí předem nacvičený minutový boj, kde musí ukázat výjimečné schopnosti. Sestava představuje bojové akce v situacích, které se neustále dynamicky mění. Nesmí se ale předvádět aplikace kata, důraz je kladen na představivost, tvořivost, razanci a dokonalost provedení technik obou bojujících.Kde cvičíme / kontakty na trenéry

Tělocvična:
ZŠ Otevřená
Brno - Žebětín
mob.: 777 675 262

Kontakty na hlavní trenéry:
Mgr. Martin Staníček (3 DAN): 777 675 262
Mgr. Václav Cetl (3 DAN): 732 757 236 Své dotazy zasílejte na e-mailovou adresu info@ospprtk.cz