Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno

O Fudokan karate Brno – Žebětín

Fudokan karate Brno na MS 2017

Oddíl byl založen 1. 9. 2012 a specializuje se na tradiční karate a sebeobranu. Zakladatelem je Občanské sdružení pro podporu rozvoje tradičního karate (OSPPRTK). Od založení je oddíl členem české federace tradičního karate Fudokan-Shotokan, která je součástí světové organizace tradičního karate Fudokan – WFF. Soké prof. Dr. Ilja Jorga (10. dan), je zakladatelem stylu Fudokan.

Jako jeden z mála oddílů karate v České republice, se náš oddíl Fudokan karate Brno – Žebětín může pochlubit početnou dětskou základnou. Tento fakt je pro nás signálem kvality tréninků a celé sportovní přípravy, kterou členům oddílu poskytujeme. Prioritou do budoucna je tuto základnu dále posilovat a stále zlepšovat její výkonnost a schopnosti. Díky všem těmto faktorům z našich členů vyrůstají úspěšní závodníci. Nejde nám však jen o budování závodního družstva, které sklízí úspěchy na závodním poli (ne každý chce být závodníkem, tento fakt plně respektujeme). Náš cíl je mnohem širší. Snažíme se o smysluplné využití volného času dětí z přilehlých městských částí. Motivujeme je k pohybovým aktivitám a předáváme jim základní morální a etická pravidla, která ke karate neodmyslitelně patří. Podporujeme kamarádství a soudržnost členů v našem oddíle.

Naše tréninky jsou přizpůsobeny věku a technické vyspělosti cvičenců. V oddíle jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, protože karate lze na rozdíl od jiných sportů aktivně provozovat bez omezení věku. Oddíl má 4 družstva, která jsou dělena podle věku a technické výkonnosti, zaměřujeme se na závodní i kondiční formu tréninku. Skupina Nábor má jeden hodinový trénink týdně, všechny ostatní skupiny mají dva tréninky týdně. N8š oddíl také nabízí tréninky Kondičního cvičení, které jsou určeny i široké veřejnosti (v této cvičební jednotce se necvičí karate). Bližší informace o cvičebních jednotkách v sekci Rozpis tréninků. Snažíme se o to, aby každý nalezl v našem oddíle vhodný způsob vyžití.

Pro trénování jsme si za dobu existence OSPPRTK vybudovali velice dobré podmínky. Máme vlastní tatami, boxovací pytle, pomůcky pro rozvoj síly a rychlosti úderů a kopů. Všichni naši trenéři se pravidleně zúčastňují seminářů a školení, díky čemuž si udržují kvalifikaci pro kvalitní trénování. Díky pomůckám a vynalézavosti trenérů jsou naše tréninky pestré a efektivní. Snažíme se vyhnout monotónnosti a stereotypům.

Pro své členy a rodinné příslušníky pořádá náš oddíl pravidelná soustředění. Soustředění jsou pojata kondičně s intenzivní přípravou na závody a zkoušky (získání dalšího technického stupně).

 

Hlavní trenéři:

Mgr. Martin Staníček - 3.dan, předseda OSPPRTK, zkušební komisař, několikanásobný mistr ČR, účastník MS, 3. místo na ME 2016

Mgr. Václav Cetl - 3.dan, několikanásobný mistr ČR, účastník MS, 2. místo ME 2012, 3. místo na ME 2003, 2004 a 2016

 

Své dotazy zasílejte na e-mailovou adresu info@ospprtk.czKde cvičíme / kontakty na trenéry

Tělocvična:
ZŠ Otevřená
Brno - Žebětín
mob.: 777 675 262

Kontakty na hlavní trenéry:
Mgr. Martin Staníček (3 DAN): 777 675 262
Mgr. Václav Cetl (3 DAN): 732 757 236 Své dotazy zasílejte na e-mailovou adresu info@ospprtk.cz