Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno

Úrazy, pojištění, průkaz karate, sportovní prohlídka a známka ČUBU

Na této stránkce naleznete veškeré informace, které potřebujete k vyřízení škodné události (úrazu), informace k ÚRAZOVÉMU pojištění, průkazům karate a známkám ČUBU.

Postup při nahlášení úrazu:

 1. Nahlášení trenérům – ihned na tréninku (závodech, semináři, soustředění apod.), nebo co nejdříve po skončení akce kde se úraz stal pomocí formuláře pro nahlášení úrazu trenérům. Nahlášení provede cvičenec (jeho zákonný zástupce) ústně, nebo telefonicky nebo emialem. Potřebujeme od vás znát (kde se úraz stal, jak se úraz stal, svědky apod. viz formulář)
 2. Pojišťovna a vy – podrobně si projděte všechny níže uvedené odkazy
 3. OSPPRTK – následně necháme formulář potvrdit svazem
  • dodejte nám vyplněný formulář i zprávy od lékaře
  • dodejte nám váš průkaz karate, kdde musí být platná známka ČUBU a platná lékařské prohlídka (sportovní prohlídka)
  • my odešleme originál formuláře do Prahy k potvrzení
  • formulář potvrdí příslušné orgány svaz či ČUBU
  • potvrzený formulář vám vrátíme se všemy dalšími dokumenty
 4. Vy – dokončení ohlášení škodné události

Průkaz karate

V našem oddílu má průkaz karate každý karateka (cvičenec karate). Průkaz plní několik funkcí:

Povinností každého karateky je mít průkaz řádně vyplněn (včetně známek ČUBU a lékařských prohlídek) a předkládat jej na akcích jako jsou závody, páskování, semináře.

Sportovní prohlídka

Každý cvičenec karate v našem oddílu musí mít platnou sportovní prohlídku. Prohlídka je platná jeden kalendářní rok, poté se musí absolvovat znovu. Prohlídku provádí sportovní lékař, nikoliv praktický lékař. Seznam například viz Google. Každý náš cvičenec nám musí vyplnit závazná prohlášení pro nezletilé sportovce či zletilé sportovce (tato vyplněná a podepsaná potvrzení donesete na trénink).

Plné znění vyhlášky 391/2013 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu včetně příloh. Dále vám přikládáme Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, které by vám u sportovního lékaře mohlo zjednodušit odpovědi na jeho otázky co po něm požadujete. V žádosti stačí zaškrtnout "výkonnostní sport", dále pak  výslovně uvést sportovní disciplínu: karate (protože je to zdravotně náročná disciplína) a dále pak buď vstupní nebo pravidelná prohlídka.

Prohlídka platí 1 rok od vystavení. Povinností každého karateky je mít v průkazu karate platnou lékařskou prohlídku. Pravděpodobně se u svého privátního lékaře setkáte s tím, že Vám potvrzení do průkazu odmítne vystavit. Pokud Vám potvrzení praktický lékař vystaví, je toto potvrzení v průkazu k ničemu (dle výše zmíněné Vyhlášky). Rád vám tuto problematiku vysvětlím osobně, pokud budete mít zájem.

Proč je prohlídka důležitá? My jako trenéři máme od specialisty potvrzené, že je Vaše dítě schopné účastnit se tréninků (a dalších akcí) karate.

Známka ČUBU

Jde o povinnou platbu, kterou platí každý náš člen jedenkrát za kalendářní rok. ČUBU (zkratka Česká unie bojových umění) je organizace, která sdružuje členy oddílů úpolových sportů. Částka zajišťuje povinnou registraci v systému NSA (Národní sportovní agentura), dále úrazové pojištění na trénincích a dalších akcích. Platba za ČUBU bývá součástí platby oddílových příspěvků ve 2. pololetí školního roku.

V současnosti se známka do průkazu karate již nelepí. Do místa pro známku vám potvrdíme její zakoupení. Vyzváni k dodání průkazu karate budete emailem. Platnost známky je 1 kalendářní rok. Známka má dvě funkce:

Úrazová pojistka platí pouze s platnou známkou ČUBU a platnou sportovní prohlídkou.Kde cvičíme / kontakty na trenéry

Tělocvična:
ZŠ Otevřená
Brno - Žebětín
mob.: 777 675 262

Kontakty na hlavní trenéry:
Mgr. Martin Staníček (3 DAN): 777 675 262
Mgr. Václav Cetl (3 DAN): 732 757 236 Své dotazy zasílejte na e-mailovou adresu info@ospprtk.cz