Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno Fudokan karate Brno

OBČANSKÝ SPOLEK PRO PODPORU ROZVOJE TRADIČNÍHO KARATE

Činnost OSPPRTK je finančně podporována statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a městskou částí Brno – Žebětín.

Dle platné legislativy přešlo občanské sdružení OSPPRTK dne 1. 1. 2014 na spolek OSPPRTK. Dne 23. 4. 2015 odhlasovala Valná hromada spolku na své schůzi nové stanovy spolku. Dne 27. 5. 2015 byly změny zapsány do spolkového rejstříku (viz Úplný výpis ze spolkového rejstříku).

Spolek je dobrovolná, nezávislá, nestátní nezisková organizace, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Původní Občanské sdružení OSPPRTK bylo založeno 27.9.2000 a na ministerstvu vnitra bylo zaregistrováno 6.10.2000, následně legislativní úpravou přeslo OSPPRTK dne 1. 1. 2014 na spolek OSPPRK. Cílem spolku je podporovat činnost vedoucí k rozvoji sportovního odvětví tradičního karate, zejména pak sportovní aktivitu dětí a mládeže věnujících se tomuto sportu. Podporovat aktivity vedoucí k rozšíření členské základny, trenérského a technického  zázemí oddílů tradičního karate. Získávat finanční podporu, žádat o dotace a granty, které by sloužily k zajištění podmínek pro sportovní přípravu, organizaci soutěží a účasti sportovců na nich. Podporovat prevenci sociálně patologických jevů mládeže formou cílené sportovní přípravy.

Spolek OSPPRTK úzce spolupracuje s oddíly tradičního karate (s mateřským oddílem Fudokan karate Brno a dalšími oddíly karate v ČR). Spolupráce se zakládá na pořádání a organizaci soustředění, seminářů a závodů. Dále se spolek společně s oddíly snaží o organizovanou náplň volného času dětí, mládeže i dospělých.

Orgány spolku

Valná hromada

Seznam členů spolku aktuální k 27. 6. 2020

Martin Staníček – předseda spolku

Václav Cetl – místopředseda spolku

Hana Binková

Jitka Čihounková

Rostislav Hrubý

Roman Chvátal

Marek Krejčí

Jan Okleštěk

Jiří Pallich

Michal Sobola

 

Výbor

Seznam členů Výboru spolku aktuální k 24. 4. 2019

Martin Staníček – předseda spolku

Václav Cetl – místopředseda spolku

Roman Chvátal

Odkaz na Veřejný rejstřík podle subjektůKde cvičíme / kontakty na trenéry

Tělocvična:
ZŠ Otevřená
Brno - Žebětín
mob.: 777 675 262

Kontakty na hlavní trenéry:
Mgr. Martin Staníček (3 DAN): 777 675 262
Mgr. Václav Cetl (3 DAN): 732 757 236 Své dotazy zasílejte na e-mailovou adresu info@ospprtk.cz